Integritetspolicy

Personuppgiftsbehandling

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn och kontaktuppgifter. Kontaktuppgifter innefattar bland annat telefonnummer, adress & e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kontakta dig och återkoppla om du har kontaktat eller anlitat oss, samt för oss att kunna fullgöra våra uppdrag.

Vi har fått dina uppgifter genom din kontakt med oss, tex genom e-post. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Vi kan komma att spara dina personuppgifter olika länge beroende på syfte, men aldrig längre än nödvändigt. I vissa fall behöver vi spara dina uppgifter på obestämd tid. Om du som exempel har ett låssystem hos oss behöver vi spara uppgifter om dig så länge som du har låssystemet registrerat hos oss.

I vanliga fall strävar vi efter att kunna rensa dina uppgifter ur våra register efter 6 månader från din senaste kontakt med oss. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke till denna integritetspolicy. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på [email protected] Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan delas med våra leverantörer av IT-tjänster samt våra anlitade underentreprenörer. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU, sälja dina uppgifter eller dela dem med en tredje part i markadsföringssyfte.

Användaranalys

Vi använder oss av ett webbaserat verktyg för att analysera trafiken till slokab.se

Detta verktyget sparar ingen personligt identifierbar information om våra besökare, och går inte att använda för att spåra eller identifiera vem som besökt våran hemsida. Det går inte heller att använda informationen för att rikta marknadsföring mot specifika personer.

Informationen vi sparar är:

Antal besökare per dag

Vilka sidor som besöks

Hur länge besökare stannar på dessa sidor innan de klickar sig vidare

Denna information används för att hjälpa oss med att utforma våra sidor på ett mer effektivt sätt.

Om besöket kom till oss via en sökmotor eller social media

Denna information används för att hjälpa oss att veta om våra marknadsföringskampanjer och sökmotoroptimering riktar besökare mot våran hemsida. Det går inte att använda informationen för att veta vilken specifik kampanj eller person som besökt oss.

Vilken typ av enhet som användes (Mobil eller Dator)

Vilket operativsystem som användes (Windows, Mac, Linux)

Vilken webbläsare som användes (Chrome, Firefox, Safari)

Denna information används för att hjälpa oss med att fortsatt utveckla hemsidan så att den fungerar bra på de enheter som används för att besöka oss.

Kameraövervakning

Butiken på Sedelvägen 34 är kameraövervakad och inspelat kameramaterial behandlas för att skapa och upprätthålla en säker arbetsplats för vår personal, samt för att skydda personer och egendom i verksamheten.

Om du har blivit inspelad har du rätt att:

Personuppgiftsansvarig

Säkerhetsteknik Lindholm och Kompani AB

Sedelvägen 34

129 32, HÄGERSTEN

org.nr 556775-9708.

E-post: [email protected]

Telefon: 08-27 07 50

Cookies

Vi använder oss endast av cookies som är nödvändiga för att hemsidan skall fungera samt för att öka hemsidans säkerhet.

Vi använder oss inte av några cookies i marknadsföringssyfte eller för att spåra dig som användare.

För att få en lista på alla cookies vi använder samt deras syfte kan du vända dig till personuppgiftsansvarig via mail-adressen ovan.

Senast uppdaterad: 2021-03-26 09:25
Sveriges Hantverksråds Mästare logga