Integritetspolicy

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn och kontaktuppgifter. Kontaktuppgifter innefattar bland annat telefonnummer, adress & e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kontakta dig och återkoppla om du har kontaktat eller anlitat oss, samt för oss att kunna fullgöra våra uppdrag.

.

Vi har fått dina uppgifter genom din kontakt med oss, tex genom e-post eller kontaktformuläret på www.slokab.se. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

.

Vi kan komma att spara dina personuppgifter olika länge beroende på syfte, men aldrig längre än nödvändigt. I de flesta fall rensar vi dina uppgifter ur våra register efter 6 månader från din senaste kontakt med oss. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke till denna integritetspolicy. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på [email protected] Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan delas med våra leverantörer av IT-tjänster samt våra anlitade underentreprenörer. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU, sälja dina uppgifter eller dela dem med en tredje part i markadsföringssyfte.

.

Personuppgiftsansvarig är:

Säkerhetsteknik Lindholm och Kompani AB

Bäckvägen 119 129 33, Hägersten

org.nr 556775-9708.

E-post: [email protected] Telefon: 08-27 07 50.

Sveriges Hantverksråds Mästare logga

© 2020 SLOKAB