Låssystem

Vill du ha bättre koll på vem som har behörighet att gå vart och vilka nycklar som är utdelade?

Låssystem gör att du kan ha nycklar som går till olika dörrar beroende på behörighet. Dessa system är flexibla och kan konfigureras efter dina behov.

Du kan som ett exempel ha en huvudnyckel som går i alla dörrar, och en städnyckel som endast går i entrén.

Dessa system går att göra så enkla eller komplexa som man vill. 

Låssystem kan göras i spärrade varianter vilket innebär att dina nycklar är kopierings och patentskyddade.

Kopieringsskyddade nycklar kan endast kopieras av den låssmed som gjort systemet. 

På så vis behöver du inte oroa dig för att obehöriga kopior görs av dina nycklar. Du får 100% koll på vilka nycklar som finns och vem som har dem.

Kontakta oss
Sveriges Hantverksråds Mästare logga